Návštěvy v dětském centru Sluníčko 2017-11-13T12:13:22+00:00

Project Description

DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO

Dětské centrum Sluníčko poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu od narození do tří let věku dětem, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku 6 let.

A právě dětem, které neměly to štěstí žít v rodině se snažíme zpříjemnit a zpestřit jejich pobyt v dětském centru pravidelnými návštěvami, kdy pro děti připravujeme program, zábavu a hru. Do aktivit se snažíme zapojit i naše výměnné studenty.