Více o Rotary 2017-11-13T15:17:45+00:00

ZKOUŠKA POMOCÍ ČTYŘ OTÁZEK

Zodpovězením těchto čtyř otázek je možné si ověřit, zda naše úmysly a činy skutečně přispívají k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských vztazích, jež jsou cílem Rotary:

JSTE SI JISTÍ, ŽE JE TO OPRAVDU PRAVDA?

JE TO ČESTNÉ VŮČI VŠEM, JICHŽ SE TO TÝKÁ?

PODPOŘÍ TO PŘÁTELSTVÍ A VZÁJEMNOU DŮVĚRU?

PŘINESE TO PROSPĚCH VŠEM ZÚČASTNĚNÝM?

První Rotary klub byl založen v 23. února 1905 v Chicagu právníkem Paulem P. Harrisem, který pořádal první schůzku se svými třemi přáteli, kterými byli Silvester Schiele (obchodník s uhlím), Gustave E. Loehr (důlní inženýr) a Hiram E. Shorey (krejčí). Členové si vybrali název Rotary, protože schůzky klubu rotovaly – konaly se týdně, pokaždé v jiné kanceláři jednoho z členů klubu.

Americká národní asociace Rotary klubů vznikla v roce 1910. V tom samém roce vznikla pobočka ve Winnipegu v Kanadě. Následovalo založení prvního neamerického klubu v roce 1911 v Dublinu v Irsku. Dalšími mezinárodními pobočkami byly kluby založené na Kubě v roce 1916 a v Indii v roce 1920. Název byl v roce 1922 změněn na Rotary International (RI), protože pobočky byly již na šesti kontinentech. První Rotary klub v Československu vznikl v roce 1925. Tou dobou mělo Rotary celosvětově 20 000 členů ve 200 klubech.

CÍL ROTARY

Základním cílem Rotary je ochota pomáhat druhému v každodenním životě. Tohoto cíle lze dosáhnout pomocí:

  • Rozvoje přátelství jako příležitosti být druhému prospěšný.
  • Dodržování vysokých etických zásad v povolání i v soukromém životě a vytvářením hodnot, jež obohacují ostatní.
  • Rozvíjení ideálu pomoci a služby v osobním životě, v povolání i ve společenské činnosti každého člena Rotary klubu.
  • Podpory dobré vůle, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prostřednictvím světového společenství všech, které sjednocuje ideál vzájemné pomoci a služby.